Za naszym pośrednictwem możesz też nabyć książki dr Artura Skowrona.

Zanim przejdziemy wszystkie kroki prawne, które pozwolą nam otworzyć profesjonalny sklep internetowy zapraszamy do kontaktu przez charyzmatykon@gmail.com.

 

Rozważania „Chcę usłyszeć Twój głos” dotyczą posługi proroczej i daru proroctwa. Ich tytuł podpowiada myśl o darze proroctwa, szczególnie w kręgach Odnowy w Duchu Świętym, lecz dobrze jest powiedzieć, z jaką treścią możemy się spotkać. Jest ona oczywiście bardzo interesująca.

Rozważania powstały na bazie doświadczeń własnych i materiałów formacyjnych określonych przez 3 książki, które powstały one 38, 27 i 9 lat temu: B. Yocum, Dar Proroctwa, Warszawa 1983; R. DeGrandis, Dar proroctwa, Warszawa 1994; W. Cyran, Co mówi Duch do Kościoła, Częstochowa 2012. Trzy wspomniane książki, które w swojej treści odpowiadają na wezwanie prorocze są dostępne na polskim rynku treści charyzmatycznych, a więc można je zakupić i dokonać pogłębionej refleksji o posłudze proroczej.

„Chcę usłyszeć Twój głos” podejmuje refleksję nad umiejscowieniem proroctwa w zamyśle Bożym, wizji wskazującej kierunek działania proroczego oraz misji będącej podjęciem zadań Bożych przez proroka. Omawiają, także cechy słowa proroczego i proroka uwzględniając zamysł Boży, wizję i misję oraz powołanie prorocze. Proponują także perspektywę rozwoju nowej, pogłębionej formacji prorockiej inna niż w powyższych książkach.

„Chcę usłyszeć Twój głos” mówi o:

1. Zamysł Boży, czyli Odwieczny Plan Boga – Niezmienne Jego Dążenie            

2. Od Powołania do Szkoły Proroków

3. Rozwój w Służbie Proroczej

4. Elementy Posługi Proroczej

5. Cechy Posługi Proroczej i Przekazu Proroczego

6. Formacja Posługi Proroczej

Dodatkowo do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów są postawione pytania umożliwiające pogłębioną refleksję nad osobistym, wspólnotowym powołaniem do służby proroczej.

Książka „Jonatan. Bohater i przyjaciel” zawiera w sobie całą szczegółową wizję dotyczącą pracy z dziećmi od czwartego roku życia aż po rodziny. W książce tej znajdziemy: historię naszego powołania, pierwsze wydarzenia duszpasterskie, zagadnienia historyczne dotyczące okresu życia Jonatana, motywy teologii biblijnej oraz rozwiniętą teologię duchowości mówiącą o przyjaźni.

Książka ta jest interesująca jak żadna inna w Polsce, może być pomocą dla liderów oraz duszpasterzy pracujących z dziećmi i młodzieżą. Znajdą oni tam bowiem zależnością charyzmatu, wizji i misji, które sprawią, że ich praca będzie jeszcze bardziej owocna.

O autorze

Artur Skowron – szczęśliwy mąż, teolog. Z pasji do słowa Bożego podjął studia, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora teologii biblijnej. Doświadczenie Ducha Świętego całkowicie zmieniło jego życie. Znalazł w Nim pełną miłości relację z Jezusem Chrystusem, umiłowanie słowa Bożego, misję i wizję dla swojej przyszłości. Odkrył także różnorodne charyzmaty.

Pracę duszpasterską koncentruje obecnie na pracy z młodzieżą w ramach projektu Kompania Jonatana. Obejmuje on dzieci w wieku od 4 lat, nastolatków, młodzież i rodziny. Łącznie dociera do kilkuset osób. Celem wspólnoty jest formacja chrześcijańskich liderów, przyszłych apostołów Jezusa Chrystusa. Ewangelizacją i formacją apostolską autor zajmuje się już 22 lata. Głosił Ewangelię w Polsce i za granicą. Chce poświęcić swoje dalsze lata na służbę Bogu.