Kompanię Jonatana można wesprzeć, wpłacając datki na konto Parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu-Strachocinie
Wszystkim darczyńcom wspierającym naszą pracę z dziećmi i młodzieżą bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. 
Zapewniamy Was o naszej modlitwie w Waszej intencji! ❤️

Parafia NMP Bolesnej we Wrocławiu-Strachocinie – Kompania Jonatana
ul. Tatarakowa 1-3, 51-516 Wrocław
15 9585 0007 2014 0220 0077 0003