Diakonia uwielbienia flagami

Nasza diakonia zajmuje się uwielbieniem za pomocą tańca, przede wszystkim z flagami.

Pomysł zrodził się już ponad rok temu i został zrealizowany dzięki naszemu liderowi Arturowi Skowronowi oraz kochanej Marcie Ostrowskiej. To właśnie Marta pokazała nam nową perspektywę modlitwy oraz to, że możemy oddawać Panu cześć swoim ruchem, całym sobą.

Każda z flag ma konkretny kolor, który oznacza to, co chcemy ogłosić. Na warsztatach doskonalimy się w posługiwaniu flagami i słuchaniu głosu Ducha Świętego. Na uwielbieniach dbamy o to, aby łaska, miłosierdzie, miłość, moc zostały objawione i podkreślone. Z pomocą Ducha Świętego wielbimy Boga całym naszym ciałem, naszym tańcem.

„Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach.”

– 2 Sm 6,5

W naszej diakonii znajduje się kilkanaście niesamowitych, młodych osób o indywidualnych zainteresowaniach, historii i charakterze. Każdy z nas jest inny, jednak wspaniale uzupełniamy się w Jezusie, który nas prowadzi. Nie raz pojawiają się chwilę zwątpienia, ale wzajemnie się wspieramy i wspólnie poszukujemy naszego powołania.

„I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek Cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę.”

– Jr 1,7-8

Wszyscy we wspólnocie staramy się zbliżyć się do Jezusa, nasza diakonia – za pomocą tańca. Podczas modlitwy nawiązujemy indywidualną więź z Chrystusem i zbliżamy się do Niego coraz bardziej.

„A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”

– Łk 6,19

Cytując za o. Adamem Szustakiem:

„Wzrastajmy. Nie stójmy w w miejscu, nie zatrzymujmy się na jednym piętrze, tylko idźmy do góry, bo tam w końcu będzie bezpiecznie. Wzrastajmy w łasce Pana.”