Nasza diakonia zajmuje się uwielbieniem za pomocą tańca, przede wszystkim z flagami.

Pomysł zrodził się już ponad rok temu i został zrealizowany dzięki kochanej Marcie Ostrowskiej. To właśnie Marta pokazała nam nową perspektywę modlitwy oraz to, że możemy oddawać Panu cześć swoim ruchem, całym sobą.

Każda z flag ma konkretny kolor, który oznacza to, co chcemy ogłosić. Na warsztatach doskonalimy się w posługiwaniu flagami i słuchaniu głosu Ducha Świętego. Na uwielbieniach dbamy o to, aby łaska, miłosierdzie, miłość, moc zostały objawione i podkreślone. Z pomocą Ducha Świętego wielbimy Boga całym naszym ciałem, naszym tańcem.

„Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach.”

– 2 Sm 6,5

W naszej diakonii znajduje się kilkanaście niesamowitych, młodych osób o indywidualnych zainteresowaniach, historii i charakterze. Każdy z nas jest inny, jednak wspaniale uzupełniamy się w Jezusie, który nas prowadzi. Nie raz pojawiają się chwilę zwątpienia, ale wzajemnie się wspieramy i wspólnie poszukujemy naszego powołania.

„I rzekłem: «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek Cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę.”

– Jr 1,7-8

Wszyscy we wspólnocie staramy się zbliżyć się do Jezusa, nasza diakonia – za pomocą tańca. Podczas modlitwy nawiązujemy indywidualną więź z Chrystusem i zbliżamy się do Niego coraz bardziej.

„A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”

– Łk 6,19

Cytując za o. Adamem Szustakiem:

„Wzrastajmy. Nie stójmy w w miejscu, nie zatrzymujmy się na jednym piętrze, tylko idźmy do góry, bo tam w końcu będzie bezpiecznie. Wzrastajmy w łasce Pana.”