Modlitwa

Jezu, pragnę, aby Twoja dusza przylgnęła całkowicie do mojej tak jak dusza Jonatana do duszy Dawida. Niech Ojciec będzie między Tobą a mną, między Tobą a rodem moim na wieki. Amen.