Jezu, pragnę, aby moja dusza przylgnęła całkowicie do Twojej, tak przylgnęły do Ciebie dusze Dawida i Jonatana. 

Panie! Bądź między mną a moją Wspólnotą, między moją rodziną a rodzinami moich przyjaciół ze Wspólnoty. Amen.


<– Wróć