Modlitwa

Jezu pragnę aby Twoja dusza przylgnęła całkowicie do mojej, tak jak dusza Jonatana do duszy Dawida. Niech Ojciec będzie między Tobą a mną, między Tobą a rodem moim na wieki. Amen.