Wznawiamy spotkania wspólnoty! Zapraszamy na Msze Święte oraz uwielbienia!

Modlitwa

Jezu pragnę aby Twoja dusza przylgnęła całkowicie do mojej, tak jak dusza Jonatana do duszy Dawida. Niech Ojciec będzie między Tobą a mną, między Tobą a rodem moim na wieki. Amen.